ثبت نام کلاس های آنلاین

اخبار فوری - ثبت نام کلاس های آنلاین

scoapp.ir

فهرست مشاغلی که تعطیل نمی‌شوند

۱. در این طرح، وضعیت شهرهای کل کشور به سه دسته زرد، نارنجی و قرمز تقسیم  شده است. ۲. حوزه‌ها و فعالیت‌ها در همه این شهرها در پنج بخش: ادارات، تجاری، خدماتی و بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، ترددها را در بر می‌گیرد. ۳. متناسب با روند بیماری در هر شهر وضعیت سه گانه و  […]